Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 01-05-2018

WKK Nederland B.V. (verder te noemen WKK), gevestigd aan de Polluxstraat 53, 5047 RA te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
WKK Nederland B.V.
Polluxstraat 53
5047 RA Tilburg
The Netherlands

Telefoon: +31(0)13 571 21 71
Fax: +31(0)13 571 25 25
E-mail: info@wkk.nl
Website: wordpress.wkk-italy.com

David Kolman is de Functionaris Gegevensbescherming van WKK. Hij is te bereiken via David.Kolman@wkk.nl

Persoonsgegevens
WKK verwerkt uw persoonsgegevens omdat u producten en/of diensten van ons afneemt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• NAW-gegevens;
• Geslacht;
• Functie;
• Factuur- en afleveradres;
• Telefoonnummer (mobiel);
• Faxnummer;
• E-mailadres;
• IP-adres;
• BTW-nummer;
• Betalingsgegevens;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op onze website in te vullen, bij ons te solliciteren, in correspondentie en telefonisch;
• Locatiegegevens;
• Gegevens over uw activiteiten op onze website;
• Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website (met bijbehorende online activiteiten) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via David.Kolman@wkk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden
Afhandelen sample / offerte / documentatie aanvraag
Om uw sample / offerte / documentatie aanvraag juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw
NAW-gegevens.
Afhandelen bestelling
Om uw bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw NAW-gegevens en afleveradres.
Afhandelen betaalverkeer
Om uw betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw betaalgegevens.
Marketing
Voor nieuwsbrieven en andere marketing doeleinden maken wij gebruik van uw persoonsgegevens / contactgegevens.
Fraudepreventie
Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van uw IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van een bestelling, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

Bewaartermijn
WKK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
WKK verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Met mogelijkheid om in te loggen via een social media-account, wordt vanuit de social media partij het e-mailadres doorgegeven dat bij het gebruikersaccount hoort.

Cookies, of vergelijkbare technieken
WKK gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WKK en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar David.Kolman@wkk.nl.

We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging
WKK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via David.Kolman@wkk.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookie policy

We use cookies to make the webshop work properly and easily, to improve your user experience, to optimize our webshop and to tailor our webshop to your wishes. In order to comply with the GDPR and the ePrivacy Directive, we ask for your permission to place these cookies. For more information, read our cookie policy.

Allow all cookies