Disclaimer

De informatie verzonden met e-mailberichten van WKK Nederland is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. WKK Nederland staat niet in voor de inhoud, noch voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van een verzonden e-mailbericht.

Op al onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder WKK Nederland goederen en diensten levert zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.

Cookie policy

We use cookies to make the webshop work properly and easily, to improve your user experience, to optimize our webshop and to tailor our webshop to your wishes. In order to comply with the GDPR and the ePrivacy Directive, we ask for your permission to place these cookies. For more information, read our cookie policy.

Allow all cookies